(Stockholm, 26.04.2018)

Användningsområde

Med online-tjänsten www.roomly.se, ger Roomly AB kostnadsfri produkt-information av tredje part till konsumenten.

Användarvillkoren är giltiga för användare av denna online-tjänst (användare) beträffande innehållet av produkter online.

Allmänna villkor och förutsättningar

Roomly AB erbjuder endast information för användaren. Roomly AB är inte en detaljhandel. Produktinformationen som ges är inte ett rättsligt bindande anbud från Roomly AB. Användarens användningen av online-tjänsten resulterar inte i en lagligt bindande överenskommelse på något sätt mellan användaren och Roomly AB angående visade produkter.

För att förtydliga; det skapas inte något kontrakt, varken försäljningskontrakt eller liknande, mellan användaren och Roomly AB angående inköp av visade produkter eller tjänster.

Särskilt angående visade produkter och tjänster, så kommer inga kontrakt om försäljning förhandlas mellan användaren och Roomly AB.

Kontrakt som är relaterade till inköp av en produkt eller tjänst visade på webbsidan är exklusivt mellan sidans användare och försäljaren av produkten. Om du är intresserad av att köpa en särskild produkt blir du direkt förflyttad från online-tjänsten till försäljarens webbsida från vilken den specifika produkten kommer. Före inköp är användaren förpliktigad att själv kontrollera all relevant information om produkten och dess aktualitet baserad på informationen som ges av försäljaren.

Företagsnamn, logotyper och/eller produktnamn som anges på webbsidan kan vara patentskyddat och registrerat varumärke från respektive företag, försäljare eller producenter. Angiven produktinformation är endast avsett för privat användning och får inte användas för någonting annat än privat syfte. Användaren är strikt förbjuden att ladda ner produktinformation på en dator eller lagringsenhet. Repeterade och systematiska nerladdningar av produktinformation, även om bara i marginal storlek i förhållande till storlek och typ av produktinformationen, är behandlat likvärdigt som nedladding av samma storlek och typ av produktinformation och är följaktligen förbjudet. Utskrift av produktinformation är bara tillåten för privat användning och bara i mängd som är absolut nödvändig.

Att vidarebefordra produktinformation är endast tillåten om det är till en privat person i privat syfte. Det är inte tillåtet att använda information för någon typ av kommersiell användning. Det är användarens ansvar att produktinformation menat för privat syfte inte används på obehörigt sätt av tredje part.

Roomly AB förbehåller sig rätten att när som helst avbryta publiceringen av hemsidan, för en tidsperiod eller fullständigt, och förbehåller sig även rätten att ändra eller ta bort delar av webbsidan eller hela online-tjänsten utan föregående meddelande.

Ansvar för tekniska problem

Trots att Roomly AB ständigt försöker att ge ett tekniskt fritt och ostört dataflöde beträffande egna system, program etc., så har Roomly AB inget inflytande på online tjänster som inte tillhör till den egna online tjänsten och därmed inte Roomly AB’s plattform. Följaktligen kan Roomly AB inte hållas ansvarig för deras prestanda. Roomly AB förbehåller sig rätten att fritt bestämma hur lång tidsperiod som krävs för att analysera tekniska problem. Roomly AB tar i synnerhet inte ansvar för funktionalitet och kompatibilitet av system, program etc., som inte direkt tillhör till online tjänsten och följaktligen inte till Roomly AB’s plattform och som Roomly AB därmed inte kan påverka.

Roomly AB tar inte ansvar för aktualitet, riktighet, fullständighet och/eller kvalitet av given information. Roomly AB kan inte ta ansvar för typ, mängd och kvalitet av produkter, tjänster eller information som säljaren erbjuder eller ger, som är direkt eller indirekt refererat till, t. ex. via så kallade ’länkar’. Roomly AB tar heller inte ansvar för produkter och tjänster som visas på online tjänsten och om de verkligen kan köpas eller erhållas av försäljaren till angivna förutsättningar.

Roomly AB och försäljarna driver sina respektive online-tjänster, och följaktligen sina webbsidor, helt oberoende av varandra. Därför tar Roomly AB inte ansvar för grafik, innehåll eller teknisk design av försäljarens webbsida och erbjudande av produkter, tjänster, information och annan service.

Garanti

Roomly AB kan bara acceptera ansvar för förluster eller skador som uppstått för användaren, som har orsakats avsiktligen eller genom grov oaktsamhet av Roomly AB, Roomly ABs juridiska ombud eller ledande representant. Det begränsade ansvaret påverkar inte ansvaret i enlighet med tvingande lagar och regleringar.

Ansvar/Länkar

Roomly AB tar uttryckligen distans från allt innehåll som visas på webbsidor som länka från någon sida driven av Roomly AB. Roomly AB betonar att det inte har inflytande över design eller innehåll av webbsidorna och deras underdomäner som länkas från Roomly AB.

Upphovsrätt

Alla data, information, sökningsresultat och texter på webbsidor opererade av Roomly AB är skyddat av upphovsrätt. Reproduktion, kopiering eller modifiering av delar eller hela är förbjuden om inte Roomly AB har gett en skriftlig fullmakt. Alla obehöriga ändringar, kopieringar och/eller offentliga reproduktioner är anses som brott mot ovanstående lagliga regleringar och kommer att resultera i åtal.

Integritetsskydd och användning av Google Analytics

Roomly AB förpliktar sig att följa juridiska riktlinjer angående skydd av privatlivet.

Den här webbsidan använder Google Analytics, en internet tjänst som tillhör till Google Inc. (’Google’). Google Analytics använder så-kallade ”cookies”, text data, som är sparad på din dator och som gör det möjligt för oss att mäta användning av vår webbsida genom data som ges när du använder sidan. Information som produceras av cookies med avseende på ditt besök på webbsidan (innehållande din IP-adress) sänds till en server i USA och sparas där. Google erbjuder en Add-On till webbläsaren som förhindrar att av data hämtas till Google Analytics. Denna Add-On är tillgängligt för nerladdning och installering på din egen risk från: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google kommer att använda informationen för att utvärdera din användning av webbsidan i avsikt att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan för webbsidans operatör. Målet är att producera ytterligare tjänster relaterade till webbsidans användning såväl som nätets användning. Dessutom kan Google överföra, i förekommande fall, information till tredje part, om detta krävs enligt lag eller on tredje part bearbetar uppgifterna för Google. Informationen som Google erhåller som en del av intressebaserad marknadsföring och tredje part (bland annat demografisk data, kön och intressen) kan lagras som en del av cookies. Google kommer under inga omständigheter att anknyta din IP-adress med annan data sparad av Google.

Du kan hindrar installeringen av cookies genom att ändra inställningarna på din webbläsare; härmed vill vi påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner av webbsidan. Genom att använda webbsidan ger du din tillåtelse för användning av data som samlats av Google i ovanstående typ och tillvägagångssätt och till ovanstående syfte.

Ändringar av Villkor för användning

Roomly AB förbehåller rätten att ändra sina Villkor för användning när som helst. Ett uttryckligt meddelande kommer inte att ges. Villkor för användning måste kontrolleras självständigt och periodiskt av användaren för att vara uppdaterad om ändringar.

Detta Villkor för användning och alla rättsliga relationer mellan slutkonsumenten och Roomly AB är föremål under den svenska lagstiftningen med undantag av FN’s konvention om Internationella Köplagen. Om vissa paragrafer är eller blir ogiltiga, förblir de återstående paragrafer opåverkade.