Trender

Några trender som har format design-processen

Den snabba utvecklingen av digitala verktyg samt analyssystem är verkligen till mycket hjälp i en designprocess; men hur mycket av en arkitekts arbete kan dessa system i realiteten ta över?
När de tekniska framstegen går framåt, är det troligt att sättet på vilket arkitekter arbetar och utformar saker även de kommer att förändras. Men när det gäller framtiden inom arkitektur; är det viktigt att skilja processen från produktutveckling. Införandet av CAD på 1980-talet bidrog till att främja en postmodern tid för byggnader med olika geometriska former – ett tydligt samband mellan process och produkt.
Men medan teknik kan eller inte kan förändra sättet byggnader kommer se ut, kommer de mycket sannolikt förändra hur de är utformade. Nedanför kommer vi gå igenom några av dessa trender som under åren har format hur en arkitekt väljer att designa ett hus: och hur designprocessen då förändras.

Välbefinnande

Det finns en växande förståelse för hur välbefinnande har haft betydelse i utformningen av ett utrymme, och hur design är viktigt för att ge den typ av miljö där komfort och kritiskt produktivitet kan frodas.
Så kan denna ökade medvetenhet om välbefinnande faktiskt ändra designen? Titta bara på på kontorsdesign idag, där trappor prioriteras över hissar som ett verktyg för social interaktion och hälsosam fysisk aktivitet, snarare än bara ett transportmedel. Användningen av sensorer för att förstå kemikalie-innehållet i luft och dess gynnsamt för hälsan och produktiviteten är också en designfunktion man implementerat för att öka välbefinnandet.

Virtual Reality (VR)

VR har på senare tid implementerats inom en rad nya områden som till exempel som utbildningsverktyg och spelaonlinecasino.nu, men nu har man även kommit på att tekniken erbjuder uppenbara arkitektoniska fördelar!
Full kontextuell fördjupning, spatial navigering, berörings-interaktion och fullständig integration med CAD-program som Rhin ooch  Revit; visar VR sin uppenbara funktion som ett kommunikationsverktyg. Robert Kendal, VD för Yulio –  ett företag som omvandlar 3D-modeller i VR utrymmen; är övertygad om VR kommer att förändra byggbranschen:
”Det ger enkel användning, och gör det möjligt för designbeslut att implementeras snabbare! Det gör att en hel portfölj kan bäras med på en mobil  och formgivare kan då dela sina erfarenheter och iakttagelser direkt för kunden i den virtuella världen.”

Material

Material ger utan tvekan de mest påtagliga bevisen för  hur designen förändras med tiden. Den senaste utvecklingen inom korslaminerat trä bekräftar detta påstående, då det på senare tid blivit ett av de mest använda och mest innovativa byggmaterialen på marknaden, och många tror att ökad prefabricering kommer att erbjuda öppna massiva nya tekniska framsteg för materialet, och leda till ökad anpassning. Trä kan bearbetas till nästan vad som helst, och kostnaden för att bearbeta detta material är relativt lågt, vilket gör att stora kvantiteter kan produceras.